Mstudio na FacebookuMstudio na Twitteru

Alpinning není jen procházka, ale správný krok k dokonalé postavě

  • Přirozený pohyb těla

Pohyb vykonávaný na mechanickém pásu Alpitrac je přímo vyvozen z chůze, tzn. jedná se o pohybovou strukturu tělu vlastní, přirozenou. Není třeba se učit novým věcem, chůzi zvládne každý.

  • Zapojení celého těla

Při chůzi, nebo běhu se zapojuje většina svalových skupin těla - na rozdíl. např.od jízdy na kole. Výrazně pracuje taky oběhový a respirační systém.

  • Výrazný výdej energie

Zapojením celého těla včetně oběhového a respiračního systému dosahuje celkový energetický výdej během lekce Alpinningu kolem 1230 - 1340 kJ i více.

  •  Redukce váhy

Pravidelným energetickým výdejem za určitých podmínek lze dosáhnout redukce tuků v těle a tím i redukci tělesné váhy. Tuky se spalují za přítomnosti kyslíku (aeirobní cvičení - Alpinning) a nejefektivnější spalování nastává přibliženě mězi 30 - 60 min. aeirobní aktivity.

  •  Doba trvání lekce

Lekce trvá 50 minut. Není příliš dlouhá pro méně zdatné jedince a ani příliš krátká na to, aby skončila dříve, než nastane nejefektivnější spalování tuků. Např. trénink trvající do 30 min. je spíše vhodný na protahovací a posilovací cvičení.

  • Celkový přínos pro tělo

Při opakované aerobní činnosti se zvyšuje kapacita plic a plicní ventilace (menší zadýchávání), snižuje tlak krve a zefektivňuje práce srdce. Zlepšuje se pokožka, celková kondice a psychika. 

  •  Psychická vyrovnanost

Pravidelné cvičení vyplavuje tzv. hormony štěstí - endorfiny, což navozuje příjemné pocity a odbourává stres.

  •  Motivace

Cvičení ve skupině do rytmu hudby a pod vedením zkušeného instruktora zvyšuje motivaci a napomáhá dosahování stanovených cílů..

  •  Pro každého z nás

Program s vědomím, že někteří z nás se musejí vyrovnávat s nějakým fyzickým omezením, nadváhou, stářím. I tyto klienti by si měli mít možnost užít benefity tohoto skupinového cvičení ALPINNING a objevit tak sportovce v každém z nás. Každý účastník lekce zvolí tu úroveň zdatnosti, které odpovídá jeho individuálním fyzickým předpokladům.

Videa

NAHORU